navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
Toon plaatjes? ) -->

Op 14 Maart 1879 werd Albert Einstein geboren. Zijn relativiteit theorie betekende een nieuwe manier van denken over tijd, ruimte, massa en energie en voor ons radioamateurs de ether. In de volksmond de uitvinder van de formule 'E=MC kwadraat.

Rond 1905, op ongeveer 27-jarige leeftijd, voorzag Albert Einstein de fysische gemeenschap van een verklaring van het fenomeen van de voortplanting van licht een revolutie in het toenmalige inzicht van de natuurkunde.
Einstein's werk richtte zich op elektromagnetische straling en een verklaring voor de negatieve resultaten van wat het Michelson-experiment werd genoemd. Dat experiment werd gedaan om de effecten te meten van wat de 'ether' werd genoemd op de snelheid van het licht.

Rond 1905, op ongeveer 27-jarige leeftijd, gaf Albert Einstein de verklaring van het fenomeen van de voortplanting van licht, Dat was een revolutie in het toenmalige inzicht van de natuurkunde.
Einstein's werk richtte zich op elektromagnetische straling en een verklaring voor de negatieve resultaten van wat het Michelson-experiment werd genoemd. Dat experiment werd gedaan om de effecten te meten van wat de 'ether' werd genoemd op de snelheid van het licht.

Nadat Christiaan Huygen in zijn Traité de la lumière (1690) in het golfkarakter van licht verklaarde, vergeleek men lichtgolven met watergolven. Lichtgolven werden gezien analoog aan een rimpel op een vijver die ontstaat als we een steen in de vijver laten vallen.
Op dezelfde manier werd het versnellen van een elektron gezien als het opwekken van een golf in het elektromagnetische veld. dat het hele universum kon doordringen. Door deze analogie met watergolven te gebruiken, hadden natuurkundigen in de negentiende eeuw moeite met het beschrijven van het medium, of het materiaal dat equivalent zo zijn aan het gedrag van water. Dat, ether genaamd, moesten er zijn, voor het propageren van elektromagnetische golven.

De negatieve resultaten van de Michelson experiment werden door Einstein verklaard, omdat hij het hele idee van een wereldether verwierp en terugkeerde naar het idee van volledig lege ruimte.

Maar naast het afwijzen van het begrip 'ether' viel ook het concept van het bestaan ​​van een 'absolute beweging'. Absolute beweging kan worden gezien als een referentiestandaard waarnaar al het andere kan worden vergeleken. Het concept van absolute bewegingen was in wezen een fundamenteel concept van de ether.

Het concept van 'absolute beweging' ontstond omdat de 'wereldether', die theoretisch de hele werkelijkheid doordrong, een universeel referentiesysteem zou zijn voor de beweging van alle materiële lichamen door de ruimte. Dat wil zeggen, elke beweging kan worden gemeten in de stationaire ether. Wat Einstein eigenlijk zei, was dat we alleen konden spreken over beweging van één object ten opzichte van de beweging van een ander object. Hij zei bovendien dat de basiswetten van de natuurkunde hetzelfde zouden moeten zijn, ongeacht welk referentiesysteem werd gebruikt bij het bestuderen van de natuurwetten.
Vandaar de naam van de theorie, de 'relativiteitstheorie'.

Op dezelfde manier dat licht en ook radiogolven eerder werden beschouwd als een vibratie die in het medium van de 'ether' werd ingebracht, werd het licht nu beschouwd als een pakketje energie van het vibrerende elektromagnetische veld dat zich vrij door de ruimte beweegt en kan uitdunnen tot nul in het oneindige.
Dit betekende dat wanneer een geladen deeltje, in de antenne, werd versneld, de golven in het elektromagnetische veld zouden worden gezien als onafhankelijke pakketten van energie die quanta of fotonen worden genoemd. Deze golven waren pure energie. Ze gedroegen zich als deeltjes.

Radiogolven kunnen dus ook beschouwd worden als stromen van energetische deeltjes. De energie van rontgenstraling, golflentes van nanometers, wordt ondermeer gebruikt voor medische doeleinden, waarbij langdurige blootstelling schadelijk voor de mens is. Maar de fotonen van radiogolven, met golflengtes in het meter gebied zijn gelukkig miljarden malen zwakker. Het warmte effekt van radiogolven wordt uitsluitend veroorzaakt door de energie in het begeleidende elektrische of magnetische veld.

Einsteins werk kan kort samengevat worden: 1. Er bestaat geen absolute beweging. Elk foton is een onafhankelijk pakketje energie

2. Een foton is een paketje energie, waarvan het elektromagnetsche veld in het oneindige tot nul daalt.

3. De wetten van de natuurkunde zijn het zelfde in elk bewegend frame.

4. Massa is een vorm van energie en kan geconverteerd worden in andere vorm.

(PA0PHB 2018/04/24 )

Referenties, meer informatie:
Wikipedia Albert Einstein
Onderwerpen
PropagatiePropagatie NatuurkundeNatuurkunde GeschiedenisGeschiedenis
Redactie: pa0phb @ veron.nl   Fri Jan 22 23:20:51 2021
©    Linux powered