navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
Toon plaatjes? ) -->

Reflecterende radiosignalen op vliegtuigen kan worden gebruikt om het communicatiebereik te vergroten, zoals dat bij Meteoor Scatter, EME, Aurora, Sporadisch E etc. ook het geval is.

Verstrooiing of reflectie van radiosignalen aan objecten in de lucht wordt bij radioamateurs toegepast om het bereik te vergroten, bijvoorbeeld bij Meteoor Scatter, EME, Aurora, Sporadisch E.

Vliegtuig scatter werd in juni 1930 per ongeluk ontdekt door L.A. Hyland van het US Naval Research Laboratory, met een CW-signaal op ongeveer 33 MHz.
De eerste vermelding van het gebruik van vliegtuig scatter door amateurs, verscheen in 1967 in een artikel in QST door Henry Root, W1QNG. Vliegtuig scatter wordt nu regelmatig gebruikt door radioamateurs in Europa, USA en in Australie.

Belangrijke voorwaarde voor vliegtuig scatter is dat vliegtuigen zich bevinden in het radio traject tussen zender naar ontvanger.

Radiogolven op de hogere frequenties - 30 MHz tot in het verre GHz gebied planten zich in de troposfeer rechtlijnig voort. De grondgolf speelt geen enkele rol op deze frequenties. En omdat de aarde bolvormig is, is de horizon de begrenzing van het bereik. De hoogte van de antennes bij zowel zender als ontvanger hebben echter invloed op de afstand tot de horizon.
Voor een 2-meter ronde betekent dit een maximaal bereik van rond 25 km. (Onder bijzondere atmosferische condities kan het bereik zowel groter als kleiner worden.) Aangezien deze afstand relatief gering is, is het propagatie verlies gering en speelt het zendvermogen geen rol van betekenis.

Voor grotere afstanden, als er gereflecteerd kan worden aan geioniseerde E en/of F lagen in de ionosfeer. of dat er gereflecteerd wordt aan een meteoor spoor of een vliegtuig, bepalen de propagatie verliezen en het zendvermogen of er een QSO tot stand gebracht kan worden.
Die verliezen nemen toe met het kwadraat van de afstand.
De afgelegde weg kan berekend worden met de driehoek zender - hoogte reflectielaag - ontvanger.

Voor vliegtuig scatter, zijn wel vliegtuigen bewegingen nodig die niet te veel afwijken van de verbinding tussen zend- en ontvang antennes.
Actieve vliegtuig scatteraars zullen dus profijt hebben van apparatuur om vliegtuig bewegingen te kunnen volgen. En de nabijheid van internationale luchthavens maakt het ook eenvoudiger om scatter QSO's te plannen en succesvol af te ronden.
Weer een bijzondere manier om onze hobby te beleven.

(PA0PHB 2018/10/10 )

Referenties, meer informatie:
NiteHawk Vliegtuigscatter
NiteHawk Vliegtuigscatter theorie
Onderwerpen
ScatterScatter RadiosetRadioset PropagatiePropagatie OperationsOperations MicrogolfMicrogolf MeteoorMeteoor
Redactie: pa0phb @ veron.nl   Sat Jan 23 00:08:11 2021
©    Linux powered