navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 10:30 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
Bereik PI4WNO vanuit de Meern
Bereik PI4WNO vanuit de Meern Toon plaatjes? ) -->

Elke zondag zendt PI4WNO, het clubstation van afdeling 66 van de VERON, een RTTY bulletin uit. Aansluitend wordt een radioronde gehouden waarin radioamateurs onder leiding van een gespreksleider ervaringen kunnen uitwisselen. Soms kunnen alle deelnemers elkaar niet horen. Onderstaand een beschouwing.

De uitzendingen vinden plaats op 145.475 MHz in de VHF-band. Het bereik van het clubstation is echter beperkt en wordt bepaald door verschillende factoren. De afstand tussen twee deelnemers kan dus tot 2 maal dat bereik bedragen.

De volgende factoren bepalen het wel of niet aan de Woerdense ronde te kunnen deelnemen.

1. De antenne hoogte van de deelnemers - dat is de hoogte boven de aarde plus obstakels als huizen e.d. - is gemiddeld 10 meter. De antenne hoogte van het clubstation is 20 meter

2. De verbinding tussen zend en ontvang antenne is een 'direct zicht verbinding', reflecties via de ionosfeer spelen hier geen rol. Vanwege de kromming van de aarde is er dus sprake van een radio horizon. Uitgaande van gemiddelde antenne hoogte van 10 meter is deze horizon globaal 20 meter. Deelnemers op tegenovergelegen afstanden zijn dan 40 km van elkaar verwijderd en zullen elkaar dus niet kunnen horen.
Een beam installeren om het uitgestraalde vermogen op te voeren helpt in het algemeen niet, men zit domweg 'achter de horizon'.
Het verhogen van de antenne hoogte is dan een beter idee. Met 30 meter hoogte van beide antennes kan een afstand van 40 km overbrugd worden.

3. Tijdens bijzondere condities van de atmosfeer kunnen radiogolven zowel vanaf als naar de aarde toe worden gebogen. Dat maakt het bereik korter, resp. groter. Soms kunnen daardoor afstanden van honderden kilometers overbrugd worden.

4. In de bewoonde gebieden kunnen reflecties aan gebouwen optreden. Zo'n gereflecteerd signaal kan het directe signaal versterken of verzwakken. Flat bewoners kunnen hier hun voordeel bij halen. Indien de ontvangst antenne op het balkon is geplaatst kan verplaatsing van minder dan een meter al invloed hebben. Ook als uw antenne aan de 'verkeerde kant' staat is reflectie aan naburige gebouwen de reden dan u wel ontvangst hebt.
Zelfs 'over de horizon' kan reflectie aan een hoog gebouw een goede verbinding opleveren. Zo kon ik (mobiel) PI4WNO nog horen in een klein gebiedje op korte afstand van de warmte centrale in Almere Noord.
Wil je van zo'n reflectie gebruik maken, dan kan je je daarvoor het beste een richtingsgevoelige, high-gain, antenne gebruiken.

5. Het rechtstreeks ontvangen antenne signaal neemt kwadratisch af met de afstand mits er zich geen obstructies in deze lijn bevinden.
Uitgaande van een uitgezonden vermogen van 10 Watt is het ontvangen vermogen op 20 km afstand -40 dB nog ruim voldoende voor 5/9 kwalificatie. Belangrijk echter is dat de signaal/ruis verhouding voldoende is voor goede verstaanbaarheid. Bij FM is dit van cruciaal belang omdat de verstaanbaarheid abrupt zakt bij zwakker signaal. (Voor SSB geldt dit argument niet, zelfs met ruis is zo'n QSO nog verstaanbaar)

6. Hoe hoog die drempel is wordt bepaald door de modulatie index. Het is dus van cruciaal belang dat de frequentie zwaai de maximaal toegestane 3 kHz bedraagt.
Een van onze luisteraars gebruikte te veel audio. Ik heb zijn bandbreedte gemeten, die bleek 25 kHz te zijn. Hij kwam daardoor bij alle deelnemers van de ronde buitengewoon goed binnen. (Helaas bezitten veel 2-meter zendontvangers geen microfoon potentiometer om de zwaai te kunnen instellen.)

Conclusie: De bereikbaarheid van PI4WNO wordt puur bepaald door de kromming van de aarde en de obstructies in het radio pad tussen zender en ontvanger.
In de randgebieden kan verbetering worden bereikt door hogere plaatsing van de antenne en de maximaal toelaatbare modulatie index.

(Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB 2019/04/23 )

Bereik PI4WNO vanuit alternatieve lokatie Woerden
Bereik PI4WNO vanuit alternatieve lokatie Woerden
Redactie: pa0phb @ veron.nl   Wed Apr 14 03:13:44 2021
©    Linux powered