navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
Toon plaatjes? ) -->

Het heelal bestaat voor het overgrote deel uit onbekende materie en energie. Wetenschappers hebben een voorstel gelanceerd om daarin met microgolven de onzichtbare deeljes te detecteren.

Het heelal bestaat uit zeer veel sterren. Al die sterren trekken elkaar aan. Dat kun je uitrekenen als je de afstand tot twee sterren kent en de massa's van die sterren.
Maar de onderlinge aantrekking van de sterren bleek veel sterker dan dat dit zo te verklaren zou zijn. Het leek er dus op dat de massa's van die sterrenstelsels veel zwaarder waren dan dat uit waarnemingen bleek.

Een verklaring die hiervoor werd bedacht is dat er blijkbaar onzichtbare massa, materie, schijnt te zijn.
Maar het heelal zou door die aantrekkende krachten op den duur moeten krimpen en ineen storten. Dat blijkt echter helemaal niet het geval te zijn - het heelal dijt uit.
Dit zou verklaard kunnen worden als er een geheimzinnig soort negatieve energie zou zijn die de zwaartekracht tegen werkt, een soort negatieve zwaartekracht dus.

Dat ons heelal alleen maar uit zichtbare massa zou bestaan blijkt dus fout te zijn.
Uit betrouwbare berekeningen van de massa van sterren en waarnemingen van de uitdijing van het heelal, denkt men nu dat ons heelal bestaat uit 68 procent donkere energie, 27 procent donkere materie en slechts 5 procent normale materie.
Tot op heden hebben we dus slechts 5 procent van ons heelal 'gezien' met optische en radio telescopen.

Overal werd en wordt nu gezocht naar methoden om dat grote onzichtbare deel van ons heelal zichtbaar te maken.

Wetenschappers van de universiteit van Florida denken een methode te hebben gevonden om axions, deeltjes donkere materie, te kunnen detecteren. Zijn komen nu met een voorstel om axions, een nog onbekend deeltje, te detecteren.

Axions werden reeds in 1977 gedefinieerd om de krachten tussen atomaire deeltjes beter te kunnen verklaren. Als ze bestaan zouden zij een massa moeten hebben vele ordes minder dan die van een elektron. Men verondersteld nu dat axions wel eens een bestand deel van de donkere materie kunnen zijn.

Aangepaste Maxwell vergelijkingen, waarin de krachten tussen elektrische en magnetische velden worden beschreven, omvatten dan ook die - nog niet ontdekte - axions.
Axions worden verondersteld omgezet te kunnen worden in fotonen, de deeltjes van elektromagnetische straling. Daarvoor is dan wel een krachtig magneet veld voor nodig. Tot op heden is dit echter nog niet aangetoond.

Het magneetveld in het Florida voorstel moet komen van een krachtige elektromagnetische - microgolfbundel. Een getroffen axion zou dan uiteen moeten vallen in twee fotonen. Die op hun beurt op aarde als 'echo' gedetecteerd zouden kunnen worden. Een soort van radar echo dus.

Het Florida experiment zou moeten bestaan uit een grote 'Green Bank achtige' radio telescoop waarin de zwakke echo - 10 tot de macht minus 21 watt - gedetecteerd moet worden. Daarvoor worden dan supergevoelige, cryogeen gekoelde ontvangers gebruikt.
Het gigantische uitgezonden microgolf vermogen zou dan uitgezonden moeten worden door een ring van 100 kleinere schotels rondom de centrale detectie radiotelescoop.

Momenteel wordt gewerkt aan een 'pilot' experiment, het Axion Dark Matter eXperiment (ADMX), om in de laboratorium omgeving, met microgolven axions te detecteren. De opstelling zal bestaan uit een krachtige magneet, een microgolf trilholte en een supergevoelige ontvanger. Alles werkend op cryogene temperaturen.

Ook nu blijkt weer hoe kleiner het te onderzoeken object, hoe groter en duurde het instrument is om het te bekijken en hoe groter de groep medewerkers zal zijn (Univ. Florida).

(Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB 2019/02/26 )

Referenties, meer informatie:
Univ, Florida Projekt voorstel
Wikipedia Wat is een axion
Onderwerpen
RadarRadar PropagatiePropagatie NatuurkundeNatuurkunde MicrogolfMicrogolf AstronomieAstronomie AntenneAntenne
Het heelal vol geheimen
Het heelal vol geheimen
Kijkje in het heelal
Kijkje in het heelal
ADMX G2 Experiment
ADMX G2 Experiment
Redactie: pa0phb @ veron.nl   Sat Jan 23 00:01:38 2021
©    Linux powered