navbar.frm 20190426 /navigation.nav
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
RFI-tag diefstal preventie
RFI-tag diefstal preventie Toon plaatjes? ) -->

Er zijn toepassingen van radio communicatie waarbij geen operator aanwezig is. Iets wat wij radioamateurs in niet mogen, repeater bedrijf uitgezonderd, maar in het dagelijks leven grootschalig plaats vindt.
In zeer veel toepassingen gebruikt men dan active RFID radio tags. Hierbij een summier overzicht.

Er bestaan RFID - Radio-Frequency IDentification (identificatie met behulp van radiogolven) modules- in uiteenlopende vormen en afmetingen. Ze kunnen of alleen ontvangen of ontvangen plus zenden.

Heel bekend zijn die systemen waarin vaste gegevens zijn opgeslagen. Bekende voorbeelden zijn de beveiliging 'stripjes' ingebouwd in consumenten producten of de draadloze bepaalpassen.

Het principe van identificatie door middel van radiosignalen gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog. Toen werden vliegtuigen voor het eerst voorzien van radiobakens, zodat vliegtuigen als vriend of vijand konden worden geïdentificeerd.

RFID, zoals het in zijn huidige vorm wordt toegepast, stamt uit de jaren zestig. Twee medewerkers van Philips ontdekten toen hoe chips op afstand konden worden uitgelezen. Daarna werd op elke chip een unieke, uitleesbare, code aangebracht.
De RFID's zijn primair bedoeld voor lokale, NFC (Near Field Communication), toepassingen. Ze werken daarbij niet op het stralingsveld van de zender, maar op het nabije magnetische of elektrische veld. De apparaatjes zijn daartoe uitgerust met een resontie kring waarin een spoeltje voor het nabije magnetisch veld of een ultra kort dipooltje voor het elektrisch veld van de zender.

Een andere soort toepassingen zijn de transponders voor grotere afstanden. Die apparaten zenden pas een signaal uit als zij daartoe worden uitgenodigd door een gecodeerd radio signaal van een verder af gelegen zender. Voorbeelden daarvan zijn de transponders op alle vliegtuigen en ook de 'draadloze autosleutels'.

Nog een wat afwijkende toepassing zijn de transponders die autonoom een radio signaal uitzenden.
Voorbeelden daarvan zijn de apparaatjes die op dieren worden bevestigd om meer kennis te verzamelen over hun leefwijze. Bijvoorbeeld om te weten of in vrijheid levende olifanten zich niet buiten hun reservaat bevinden.
In zulke gevallen worden zij opgespoord door, vergelijkbaar met een radio vossenjacht, hun uitgezonden radio signaal te detecteren.
De uitgezonden draaggolf kan dan gemoduleerd worden met allerlei lokale parameters, zoals temperatuur, hartslag, locatie, enz. Voor die laatste parameter is er dan een GPS ontvanger aan boord.

In een voorgaand bulletin lazen we de lotgevallen van arenden op winter trek. De transponders van die vogels worden pas geactiveerd wanneer ze het radiosignaal van een mobiel telefoon netwerk detecteren.
Die transponders waren daartoe voorzien van een SIM-kaart. Zo konden de betrokken onderzoekers autonoom hun data ontvangen.

Een ander toepassing van dit principe is de explosieve groei van IOT - Internet of Things - systemen. Hoewel puur een Internet toepassing wordt hierbij veelvuldig het draadloze WIFI of Bluetooth gebruikt.

Wellicht gaan wij radio amateurs dit ook IOT systemen toepassen om onze apparatuur draadloos te kunnen bedienen. Dat zou kunnen helpen om de explosief toegenomen, via de bedrading geïntroduceerde, storingen te verminderen.

(PA0PHB 2019/12/10 )

Referenties, meer informatie:
NXP AN 1629 UHF RFID Label Antenna Design
https://www.gps-collars.com/ GPS Collars Traking Devices
Onderwerpen
RadiosetRadioset PropagatiePropagatie InternetInternet VossenjachtVossenjacht VeiligheidVeiligheid SensorenSensoren
Bluetooth tag om de vlucht van een basketbal te volgen
Bluetooth tag om de vlucht van een basketbal te volgen
Oor transponder voor dieren
Oor transponder voor dieren
Redactie: pa0phb @ veron.nl   Fri Jan 22 22:59:33 2021
©    Linux powered