navbar.frm 20190426 .nav
Volgende bijeenkomst 17 Sep? . . Ronde elke zondag 11:00 145.475 MHz . . . Wekelijkse ontmoetingem donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W
S-meter schaal
S-meter schaal

Amateurs zijn gewend om de sterkte van een tegenstation in S-meter standen aan te duiden. Maar wat betekent dat als spanning aan de antenne ingang.

Tijdens radiorondes luisteren meerdere amateurs gelijktidig en op de zelfde frequentie naar de 'amateur met de microfoon'.
Daarbij ontvangt elk luisteraar de spreker met sterk verschillende signalen.
Bij 2-meter rondes, van PI4WNO bijvoorbeeld, varieren die S-meter waarden globaal van S7 tot '40 over 9 ' en verder.
Bij signalen lager dan S-7 is vaak geen verstaanbare tekst te ontvangen.

Je kunt je afvragen hoe dat komt, en hoe groot de variatie in spanning aan de ingang van de ontvanger is.
Een S-eenheid komt overeen met 6 dB - dat is 4x het vermogen em dus 2 x de spanning.

Op VHF wordt meestal gewerkt met smallband FM-modulatie. Dat betekent dat de sterkte van het audio signaal uitsluitend afhankelijk is van de modulatie index en niet van de amplitude an het hoogfrequent signaal.
De konsequetie hiervan is dus dat de S-meter uitslag niets met de sterkte van het audio te maken heeft.

Maar de S-meter heeft weldegelijk invloed op de kwaliteit van het ontvangen bericht. Een FM demodulator geeft pas goede audio als de S/N ( signaal ruis verhouding ) minstens 10 dB bedraagt.
Dus heeft het toch zin om de S-meter te bekijken.
En lokale storingen kunnen de S-meter tot wel S-9 doen uitslaan.

Ronde deelnemers bevinden zich meestal in een straal van globaal 20 km rondo de rondeleider. Dat wil zeggen dat de afstand tussen 2 deelnemers veel meer dan 20 km kan bedragen. En dus dat de ontvangt - dus de verstaanbaarheid - tijdens zo'n ronde sterk kan verschillen.

Om een indruk te krijgen wat de S-meter standen vermelden tonen wij hier meest voorkomende waarden van de spanning aan de 50 ohm ingang van de ontvanger.

S-meter aanwijzing Spanning aan antenne ingang
S8 25 microV >S9 50 microV
S9+10 160 microV
S9+20 500 microV
S9+30 1.6 mV
S9+40 5.0 mV
S9+50 16 mV
S9+60 50 mV

Pieter J.T. Bruinsma, PA0PHB ( 2020/07/18)

Referenties, meer informatie:
ON4AA Decibels en S-meter